Lứa tuổi mầm non thường rất nhạy cảm và dễ bị các yếu tố bên ngoài tác động, nhất là đến lúc các bé đi nhà trẻ, thì việc lựa chọn một chiếc balo cho bé gái